Ви є тут

Цикл наукових праць "Екологозбалансоване водокористування в системі соціально-економічного розвитку України"


Номер роботи - M 62 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Экологосбалансированное водопользование в системе социально-экономического развития УкраиныЯроцкая О.В.The ecologically balanced use of water in the system of socio-economic development of UkraineYarotska O.V.


Автор: Яроцька О.В.

Представлений Радою по вивченню продуктивних сил України НАН України.

Кількість публікацій: 22 наукові публікації, в т.ч. 10 монографій у співавторстві, 2 брошури, 10 статей.

Автором проведено комплексне дослідження проблем використання та охорони водних ресурсів, в якому враховуються економічна, екологічна та соціальна складові системи водокористування в системі соціально-економічного розвитку країни.

Розроблені та обґрунтовані результати досліджень дають можливість органам управління застосовувати їх для розв’язання проблем водозабезпечення населення та галузей економіки, використання та охорони водних ресурсів, зменшення антропогенного навантаження на водні об’єкти та управління водними ресурсами.

При проведенні досліджень поглиблено теоретико-методологічні засади раціонального водокористування, охорони та відтворення водних ресурсів. Розроблено методичні підходи щодо еколого-економічної ефективності водокористування в межах річкових басейнів, які враховують економічні, екологічні та соціальні аспекти. Здійснено оцінку впливу господарської діяльності на екологічний стан водних ресурсів річкових басейнів. Визначено роль і місце басейнових водогосподарських комплексів у загальній системі водокористування. Здійснено комплексну оцінку сучасного рівня водокористування в річкових басейнах України, результати якої дозволяють більш обґрунтовано визначити інтенсивність впливу господарської діяльності на стан водноресурсного потенціалу річкових басейнів та пріоритетні напрями державної водної політики. Удосконалено систему управління водними ресурсами, яка базується на басейновому принципі. Обґрунтовано шляхи оптимізації рівня антропогенного навантаження на водні об’єкти, які враховують процес природного відтворення водних ресурсів.