Ви є тут

Цикл наукових праць "Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки"


Номер роботи - M 39 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Финансово-институционные факторы модернизации национальной экономики"Автор: Вирченко В.В. А series of the work "Financial and institutional factors of modernization of national economy"Author: Virchenko V.V. 


 

Автор: Вірченко В.В., к.е.н.

 

ПредставленийКиївським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Здійснено теоретичне узагальнення і нове вирішення наукової задачі,  що є розробкою теоретико-методологічних, організаційно-правових засад та системи практичних рекомендацій щодо формування ефективної інституційної структури фінансового ринку в рамках модернізації національної економіки. Цілісність циклу забезпечується поєднанням на основі концептуального каркасу нової інституційної теорії різних прикладних та теоретичних підходів до аналізу фінансових чинників модернізації національної економіки.

Отримано низку фундаментальних результатів: вперше розкрито сутність фінансових інститутів на методологічно-концептуальній основі неоінституціоналізму; розроблено типологізацію інституційної структури фінансового ринку; доведено, що розвиток фінансових інститутів в умовах транзитивної економіки має інверсійний характер.

Запропоновано нові підходи до визначення фінансових інститутів, їх макроекономічних функцій. Розроблено систему заходів щодо формування фінансових чинників підвищення ефективності функціонування та загальної модернізації національної економіки. Проведено аналіз зв’язку між рівнем розвитку фінансового сектору і ступенем суспільно-економічного розвитку країни за рахунок побудови системи регресійних моделей.

Теоретичне значення циклу праць полягає у застосуванні нової методології та поглибленні наукового аналізу факторів модернізації національної економіки. Практичне значення - результати дослідження можуть бути застосовані в процесі розробки державної економічної політики у галузі регулювання фінансового ринку України, підвищення його ролі в суспільно-економічному відтворенні.

 

Кількість публікацій: 48,  в т.ч. за темою роботи 32(підручник, посібник,18 статей,11  тез доповідей, отримано авторське свідоцтво).