Ви є тут

Цикл наукових праць "Формування та реалізація змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів"


Номер роботи - M 39 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Формирование и реализация содержания биологического компонента естественного образования учениковКоршевнюк Т.В.Forming and realization of biological component of natural education of pupilsKorshevnyuk T.V.


Автор: Коршевнюк Т.В.

Представлений Інститутом педагогіки (АПН України).

Кількість публікацій: 62 наукові праці, в т.ч. 12 підручників, 9 навчальних посібників, 4 навчальні програми, 1 методичні рекомендації, 20 статей, 16 тез доповідей.

Обґрунтовано підходи до формування змісту біологічної компоненти природничої освіти учнів 5 - 6, 10 - 12 класів, що узгоджуються із державними нормативними документами в галузі середньої освіти, відповідають психолого-педагогічним закономірностям навчання, задовольняють потреби шкільного сьогодення. Розроблено теоретичні і прикладні аспекти навчання природознавства в основній школі та біології у старшій профільній школі на засадах особистісно орієнтованого підходу.

Навчальний матеріал підручників і посібників орієнтує процес навчання на активне засвоєння учнями біологічних знань, способів і прийомів пізнавальної діяльності, створює умови для самореалізації особистості учня, сприяє формуванню наукового світогляду, екологічної компетентності. Експериментально підтверджено, що предметні біологічні знання адаптовані до вивчення їх учнями 5-6 класів. Методичний апарат підручників, структура, оформлення та зміст враховують вікові особливості учнів.

Змістове наповнення біологічної компоненти природничої освіти в старшій школі забезпечує поглиблення біологічної компетенції учнів, усвідомлення біосферної етики, формування умінь використовувати знання в різних навчальних і життєвих ситуаціях, підготовку до подальшої професійної освіти чи професійної діяльності.

Цикл праць інтегрується в сучасну систему навчально-методичного забезпечення біологічної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів і водночас виступає його цілісною самостійною одиницею.

Зміст біологічної компоненти реалізовано у підручниках «Природознавство: 5» і «Природознавство: 6», виданих 6-ма мовами; довідниково-навчальному посібнику для учнів; навчальній програмі з біології для профільного вивчення цього предмета у старшій школі, якій надано гриф МОН України; збірці тренувальних тестів з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання 2009 року. Підготовлено до друку у співавторстві два підручники біології для 10 класу, з яких підручник «Біологія, 10 клас (профільний рівень)» у конкурсі рукописів підручників для 10 класу посів перше місце.