Ви є тут

Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла"


Номер роботи - M 108 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Гидрологические факторы функционирования экосистем водохранилищ Днестровского гидроузла "Автор: ГуляеваО.А. Series of the research work "The hydrological factors of ecosystems functioning of the Dniester hydroelectric complex reservoirs"Author: HuliaievaO.A.


 

Автор:Гуляєва О.О.

 

Представлений Інститутом гідробіології НАН України.

 

Мета роботиполягає у визначенні гідрологічних процесів, які найбільш повно характеризують оптимальні та лімітуючі умови функціонування екосистем водних об'єктів Дністровського гідровузла.

Автором проведено оцінку гідрологічних процесів у техногенних крупних водосховищах, які формують їх екологічний стан.

Вагомими дослідженнями є оцінка потенційного впливу Дністровської гідроакумулюючої станції на гідродинамічний, кисневий та термічний режими буферного водосховища та Дністра загалом..

Наукові висновки та рекомендації можуть бути використані при розробці екологічних вимог до нових Правил експлуатації водосховищ Дністровського гідровузла.

Результати досліджень мають важливе значення і при проектуванні гідроенергетичних об’єктів та виконанні науково-дослідних робіт, пов’язаних з плануванням заходів щодо поліпшення екологічного стану водосховищ.

 

Кількість публікацій: 17.