Ви є тут

Цикл наукових праць "Історія, теорія та практика соціальної роботи в країнах Європи і в Україні"


Номер роботи - M 10

Автори:

Цикл научных работ "История, теория и практика социальной работы в странах Европы и в Украине"

Акиншева И. П.

Series of works "History, theory and practice of social work in the countries of Europe and in Ukraine "

Akinsheva I. P.

Автор: Акіншева І. П.

Представлений Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка.

Кількість публікацій: 11 наукових праць, в т.ч. 2 методичних посібника, 9 статей.

Автором проведено аналіз виховної практики стосовно вдосконалення процесу формування, розвитку і соціалізації підростаючої особистості, а також забезпечення умов для адаптації та самореалізації молоді в мінливому сучасному світі, набуття нею важливих життєвих компетентностей та орієнтирів, які сприяють особистісному культурному розвитку, формуванню національної свідомості та громадянської позиції.

Автором досліджено виникнення і тенденції розвитку гувернерства від найдавніших часів існування людства до сьогодення; сучасні пріоритетні гувернерські методики виховання дитини; захист прав дитини як професія; професійні значимі та особистісні риси гувернера; особливості виховання дитини від народження до одного року; особливості виховання та навчання дітей з обмеженими можливостями; формування соціальної історії як напряму історичної науки ХХ ст.; історія повсякденності як важлива складова соціальної історії; стратегія Ради Європи в розвитку шкільної історичної освіти; запровадження соціальної історії в зміст сучасних європейських підручників; розвиток засобів і прийомів навчання історії в європейській школі; сучасний стан навчання соціальної історії в школах України.