Ви є тут

Цикл наукових праць "Кальцій-залежні клітинні механізми та їх роль в патологічних станах"


Номер роботи - P 27 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:

Білан П.В., Войтенко Н.В., Гордієнко Д.В., Досенко В.Є., Ісаєв Д.С., Ісаєва О.В., Копач О.В., Максимюк О.П., Півнева Т.А., Скибо Г.Г.

 

Представлений Інститутом фізіології ім. О.О.Богомольця НАН України

Цикл наукових праць складається з 2 монографій, 9 глав у монографіях,  268 статей  (в т.ч. 177 зарубіжних). Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 4458 (згідно баз даних Scopus),  h-індекс– 33.

Цикл наукових праць містить пріоритетні дані стосовно порушень у внутрішньоклітинній кальцієвій сигналізації, пов’язаних з патологічними станами організму. З’ясовано причинно-наслідкові закономірності виникнення функціональних патологій, пов’язаних з порушенням механізмів кальцієвої регуляції в різних типах клітин. Отримано низку фундаментальних результатів щодо просторової організації та молекулярних механізмів регуляції кальцієвих сигнальних систем у клітині.

 

Запропоновано новітні методи визначення кількості іонів кальцію, звільнених або захоплених окремими клітинами та внутрішньоклітинними органелами. Авторами вирішено ряд актуальних задач сучасної фізіології та патофізіології, пов’язаних з корекцією порушень механізмів клітинної кальцієвої регуляції при патологіях.

Результати досліджень мають важливе значення для розуміння механізмів розвитку та перебігу тяжких захворювань. Отримані дані є фундаментальною основою для розробки інноваційних фармакологічних підходів лікування таких соціально значущих захворювань як цукровий діабет, панкреатит, артеріальна гіпертензія, онкологічні захворювання, інсульт, патологічний біль різного ґенезу, ішемія та епілепсія.

 

Кількість публікацій: 

 Отримано патент. За даною тематикою захищено 12 докторських та 80  кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося 13 вересня 2013 року  на засіданні Вченої ради Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.