Ви є тут

Цикл наукових праць "Конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними та її застосування"


Номер роботи - P 52 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


Конструктивная теория моделирования, анализа и оптимизации систем с неполными данными и ее применениеГаращенкоФ., ЗакусилоО.,  Зайченко Ю., КачинскийА.,  КириченкоН., КобаЕ.,  Наконечный А., СтоянВ., ХимичА.,  ЧернякА. Constructivetheoryformodeling, analysisandoptimizationofuncertainsystemsanditsapplicationsGarashchenkoF.G., ZakusyloО.К.,  Zajchenko Yu.P., KachinskyiА.B.,  KyrychenkoM.F., KobaO.V.,  Nakonechny А.G., StoyanV.А., KhimichА.N., ChernyakА.I.


Автори:

Гаращенко Ф.Г., Закусило О.К., Зайченко Ю.П., Качинський А.Б., Кириченко М.Ф. ,

Коба О.В., Наконечний О.Г., Стоян В.А., Хіміч О.М., Черняк О.І.

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Авторами вперше в світовій практиці було поставлено та розв’язано ряд проблем конструктивного моделювання, стійкості та оптимізації систем за неповних даних.

Побудована конструктивна теорія моделювання, аналізу та оптимізації систем з неповними даними як для детермінованих, так і для стохастичних систем. На основі результатів цієї теорії розроблені нові інформаційні технології, методи, алгоритми та створено програмне забезпечення для розв’язування таких задач. В сукупності вони є новим інструментарієм науково обгрунтованого врахування неповних даних, що є характерним для багатьох напрямів наукових досліджень та у сучасній інженерній практиці.

Сфери застосування методології включають проблематику створення, структуризації та обгрунтування базових понять для оптимального конструювання математичних моделей і експертних систем; оптимізації методів, алгоритмів і програм. Розроблена методологія може бути використана для побудови і дослідження ефективності математичних моделей контролю та діагностики, прогнозування і оптимізації, розпізнавання образів та оцінювання оптимально агрегованих фазових станів; планування оптимальних експериментів та оптимальних стратегій керування і прийняття оптимальних рішень в ієрархічних системах керування складними процесами в реальному часі та в реальних умовах неповноти даних та знань.

На основі теоретичних результатів розроблено та впроваджено інформаційно-математичні технології в різних предметних областях, зокрема: льотно-космічного та гідроакустичного напрямів, оптимального проектування сучасних прискорюючо-фокусуючих систем та маніпуляційних роботів, в соціально-економічних та телекомунікаційних системах.

Цикл робіт складається із 30 монографій, 9 підручників, 11 навчальних посібників, препринтів та 253 наукових статей, з них 185 опубліковано у міжнародних журналах, що містяться у базі даних SCOPUS. Загальний ідентифікатор SJR– 4,80. Загальний індекс цитування – 432.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут" 02 липня 2010 року.