Ви є тут

Цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями"


Номер роботи - M 102 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Координационные соединения со спин-кроссовером и полиядерные обменные кластеры как основа для создания новых материалов с различными функциональными свойствами"


Авторы:Середюк М.Л., Колотилов С.В.


 


Аseries of the work "Coordination compounds with spin crossover and polynuclear exchange clusters as a basis for creation of new materials with different functional properties"


Authors: Seredyuk M.L., Kolotilov S.V


 

Автори:Середюк М.Л., к.х.н., Колотілов С.В., к.х.н.

 

Представлений Інститутом фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевського НАН України.

 

Цикл наукових праць присвячений вирішенню актуальної проблеми молекулярного матеріалознавства – розробці підходів до створення речовин, що поєднують декілька різних корисних фізичних властивостей і які можуть стати основою створення мультифункціональних матеріалів,  дослідженню магнітних, рідкокристалічних, сорбційних і оптичних властивостей таких систем, а також пошуку можливості керування зміною таких властивостей шляхом варіювання молекулярної будови та кристалічної структури координаційних сполук.

Одержано та досліджено нові моноядерні та полімерні комплекси заліза(ІІ) на основі гетероциклічних лігандних систем, що поєднують явище спін-кросоверу та рідкокристалічні властивості, узагальнено та проаналізовано вплив зміни агрегатного стану речовини на параметри спін-кросоверу та продемонстрована кореляція між ними. Запропоновано систему класифікації рідкокристалічних комплексів заліза(ІІ), що проявляють спін-кросовер. Розроблено підходи до отримання пористих координаційних полімерів на основі поліядерних комплексів, будова металвмісного остову яких зберігається в ході реакції.

Проведено систематичне дослідження магнітних властивостей таких систем і показано, що магнітні характеристики координаційних полімерів визначаються характеристиками поліядерних блоків в їх складі, що дозволяє створювати координаційні полімери із заданими магнітними властивостями. Встановлено залежність сорбційної ємності пористих координаційних полімерів по водню від їх питомої площі поверхні і об'єму пор.

Отримані результати мають важливе значення для розвитку молекулярного матеріалознавства та нанотехнологій.

 

Кількість публікацій: 162 наукові публікації,в т.ч. за темою роботи32 статті (28 в зарубіжних виданнях), 14 тез доповідей,  сумарна кількість посилань 280 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 19.