Ви є тут

Цикл наукових праць "Методики аналітико-числового визначення напружено-деформованого стану пружних однорідних та кусково-однорідних тіл з дефектами за динамічного та статичного навантаження"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М7

Цикл наукових праць "Методики аналітико-числового визначення напружено-деформованого стану пружних однорідних та кусково-однорідних тіл з дефектами за динамічного та статичного навантаження"

 

Бутрак І.О., Махоркін М.І.,

Жбадинський І.Я.

 

Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача

НАН України

 

 

 

 

15 статей, 11 конференцій 

В циклі наукових праць проведено аналіз динамічних коефіцієнтів інтенсивності напружень в околі тріщини по сфероїдальній по­верх­ні під гармонічним тиском та у полі поздовжньої плоскої хвилі. Виведено формули для розрахунку амплітуд та поперечних перерізів розсіяння хвиль у дальній зоні че­рез розв'язки гранично-інтегральних рівнянь. Досліджено вплив кривини сфероїдальної тріщини на амплітуди розсіяння хвиль для різних способів її гармонічного збурення. З’ясована структура сингулярних складових загальних розв’язків таких задач за усіх можливих крайових умов та побудовано їх зображення за Мелліном (рекурентні залежності для плоскої задачі теорії пружності і явні – для антиплоскої).