Ви є тут

Цикл наукових праць "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України"


Номер роботи - M 10 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ «Микроморфологические исследование ископаемых и современных почв Украины»Автор:Кармазиненко С.П. Аseriesof the work «Micromorphological Investigations of the fossil and modern soils of Ukraine»Author: Karmazinenko S.P.


Автор:Кармазиненко С.П.,к.г.

 

Представлений Інститутом географії НАН України

 

Автором створено основи поетапного дослідження викопних і сучасних грунтів з використанням мікроморфологічних даних; мікроморфологічний аналіз адаптовано до визначення давніх первинних ґрунтоутворювальних процесів з подальшим визначенням їх генезису.

Отримано низку фундаментальних результатів щодо з’ясування закономірностей просторово-часових змін грунтів і змін клімату в окремі етапи плейстоцену (близько 180 тис. років тому). Визначено динаміку змін ґрунтових покривів в часі і просторі і побудовано картосхеми ґрунтових покривів для окремих етапів плейстоцену.

Запропоновано нові підходи для встановлення можливостей мікроморфологічного аналізу для виявлення основних діагностичних макро- і мікроморфологічних ознак викопних і сучасних ґрунтів та особливостей їх зональних змін, що має важливе значення для з’ясування і уточнення генезису, встановлення типів ґрунтів та адаптації мікроморфологічних даних для відтворення палеогеографічних умов минулого.

Автором здійснено постановку нових нетрадиційних задач і виконано детальні дослідження, спрямовані на виявлення дрібної ритміки формування грунтів і уточнення стратиграфічних схем плейстоцену.

Результати досліджень мають важливе значення для вирішення фундаментальних проблем з історії розвитку плейстоценових ґрунтів, проведення робіт з дослідження будови та стратифікації четвертинних відкладів і підготовці матеріалів Державної геологічної карти масштабу 1: 200 000.

 

Кількість публікацій:   31 наукова публікація,в т.ч. 2 монографії, 16 статей  журналах,  14   тез доповідей.