Ви є тут

Цикл наукових праць "Моделі і методи оцінки ресурсу елементів металоконструкцій з воднево-механічними тріщинами"


Номер роботи - M 6 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Цикл научных работ "Модели и методыоценки ресурса элементов металлоконструкций с водородо-механическими трещинами"Авторы: Рудавский Д.В. А series of the work "Models and methods of life time estimationof metalware elements with hydrogen-mechanical cracks"Authors: Rudavskyy D.V.


 

Автор: Рудавський Д.В.,к.т.н.

 

Представлений Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України

 

На базі енергетичного підходу механіки руйнування  автором запропоновано методики визначення періодів зародження та докритичного росту втомних тріщин в неоднорідних за механічними властивостями матеріалах і елементах конструкцій, що експлуатуються в умовах дії воднево-механічного чинника. Розрахункові моделі визначають характер та основні стадії втомного росту тріщин у наводнених металічних матеріалах і дають змогу прогнозувати загальну довговічність елементів конструкцій.

Розроблено методологію розрахунку концентрації водню в зоні передруйнування біля вершини тріщини та у зварному з’єднанні шляхом розв’язання відповідних задач дифузії водню в полі механічних напружень.

Запропоновано новий метод неруйнівного контролю, в якому за допомогою перетворювачів пружних хвиль, розташованих на поверхні феромагнітного тіла із тріщиноподібними дефектами, встановлюють місця локального деградування феромагнітних елементів конструкцій.

Отримані розрахункові моделі  використано для побудови загальної теорії втоми матеріалів, а відповідні методики -  для оцінки залишкової довговічності тонкостінних зварних стикових з’єднань та трубних елементів металоконструкцій нафто- і газопроводів.

 

Кількість публікацій:    41  наукова  публікація,  в т.ч. 20 статей , 21 теза доповідей.