Ви є тут

Цикл наукових праць "Моделювання ситуаційного механізму підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємстві"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М34

Цикл наукових праць "Моделювання ситуаційного механізму підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємстві"

 

Лепа Р.М.

 

Інститут економіки промисловості

НАН України

 

4 монографії, 25 статей, 13 конференцій

Метою роботи є дослідження, обґрунтування та розробка теоретико-методологічних засад і концептуальних положень моделювання ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві, а також розробка науково-практичних і методичних засобів його практичної реалізації. Розроблено концепцію моделювання ситуаційного механізму прийняття управлінських рішень на підприємстві. Запропоновані в роботі моделі, механізми і методи є універсальними та можуть бути використані в процесі прийняття управлінських рішень на різних підприємствах промисловості.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи становить 1 190 тис. грн., що підтверджується відповідними актами та довідками.