Ви є тут

Цикл наукових праць "Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня"


Номер роботи - M 71 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Модернизация управления экономическим развитием территориальных сообществ базового уровня"


АвторМонастырскийГ.Л.


 


"Modernization of Management of Economic Development of Basic Level Territorial Communities"


Author: MonastyrskyiG. L.


 

Автор:  Монастирський Г.Л., д.е.н.

 

Представлений Тернопільським національним економічним університетом.

 

Автором здійснено постановку і системне вирішення проблеми формування концепції та розроблення методології модернізації управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня й напрацювання на цій основі наукових рекомендацій щодо її практичної реалізації.

Створено основи для реалізації економічного потенціалу територіальних спільнот базового рівня, формування державної муніципальної політики та проведення адміністративно-територіальної реформи. Отримано низку фундаментальних результатів, що полягають в обґрунтуванні пріоритетності розгляду територіальної спільноти базового рівня як економічної системи, розвиток якої є об’єктом впливу суб’єктів управління різного ієрархічного рівня.

 Запропоновано нові підходи до забезпечення економічної безпеки муніципальної економіки та формування економічної політики органами місцевого самоврядування. Обґрунтовано механізм узгодження стратегічних векторів економічного розвитку територіальних спільнот базового рівня, регіонів та держави та сформовано методологію оцінки ефективності управління місцевим економічним розвитком як інтегральної характеристики.

 Результати циклу впроваджено в діяльність центральних та місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

 

Кількість публікацій:225, в т.ч. за темою досліджень  монографія, 46 статтей.