Ви є тут

Цикл наукових праць "Напівгрупи, наділені топологією"


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М8

Цикл наукових праць "Напівгрупи, наділені топологією"

 

Равський О.В., Павлик К.П.

 

Інститут прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача

НАН України

 

 

12 статей, 17 публікацій,  6 конференцій 

У наукових працях циклу розвинуто сучасні тополого-алгебраїчні методи дослідження напівгруп, наділених топологією, за допомогою яких вивчено їх властивості і будова, кардинальні інваріанти, взаємозв’язки між груповими та напівгруповими топологіями на групі, а також будова та неперервність алгебраїчних операцій на таких напівгрупах. Цим розв'язано ряд проблем, поставлених відомими українськими і зарубіжними математиками.