Ви є тут

Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України"


Номер роботи - P 52 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


  Цикл научных работ «Научные основы изучения  и сохранения редких видов растительного и животного мира Украины»Авторы:Акимов И.А., Гелюта В.П., Дидух Я.П., Довгаль И.В., Коротченко И.А., Костюшин В.А., Межжерин С.В., Мосякин С.Л., Радченко В.Г., Царенко П.М.   A series of works “Investigations and conservation of rare species of flora and fauna of Ukraine”Authors:AkimovI.A., HelutaV.P., DidukhYa. P., DovgalI.V., KorotchenkoI.A., KostiushynV.A., MezhzherinS.V., Mosyakin S.L., RadchenkoV.G.., TsarenkoP.M.


 

Автори:

Акімов І.А., Гелюта В.П., Дідух Я.П., Довгаль І.В., Коротченко І.А., Костюшин В.А., Межжерін С.В.,

Мосякін С.Л., Радченко В.Г., Царенко П.М.

 

Представлений Інститутом зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з двох томів третього видання Червоної книги України, 21 монографії, 34 наукових статей у реферованих журналах,загальний індекс цитування (згідно з базою даних SCOPUS) – 424.

 Авторами створено наукові засади для приведення законодавчої бази України в галузі охорони природи у відповідність до європейських стандартів.

Отримано низку фундаментальних результатів, наукова новизна яких полягає у розробці нових методів і методологічних підходів до оцінки видового складу і відбору видів різноманітних груп організмів (рослин і тварин) для включення до Червоної книги України та інших природоохоронних списків і документів.

Отримано пріоритетні результати, щодо структури популяцій,  моніторингу умов існування, динаміки, поширення видів, особливостей місцезнаходжень рідкісних і зникаючих представників рослинного і тваринного світу України.

Запропоновано нові підходи до виділення територій, на яких мешкають рідкісні і зникаючи види рослинного та твариного світу України, під заповідники, національні і регіональні природні парки, заказники, а також до розробки менеджмент-планів організації територій, що охороняються.

Результати циклу мають значення для організації і проведення екологічних експертиз, при розробці екомережі, менеджмент-планів, для формування громадської думки та підвищення екологічної свідомості суспільства. 

 

Отримано  4  патенаи. За темою захищено 39 кандидатських та 8 докторських дисертацій.

 

Громадське обговорення роботи відбулося  в  Київському національному університеті імені Тараса Шевченка  на засіданні вченої ради біологічного факультету  16 вересня 2011 року о 14 годині (аудит 215).