Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові рішення проблем водопостачання та водовідведення малих населених пунктів України"


Номер роботи - M 16

Автори:

Новые решения проблем водоснабжения и водоотведения малых населенных пунктов Украины

Рожков В.С., Сахновская В.Н., Карагяур А.С., Мартынов С.Ю.

New solution of water supply and sewerage systems problems for small settlements of Ukraine

Rozhkov V., Sakhnovska V., Karagiaur А., Martynov S.

Автори: Рожков В.С., Сахновська В.М., Карагяур А.С., Мартинов С.Ю.

Представлена Донбаською національною академією будівництва і архітектури (МОН України).

Кількість публікацій: 16 наукових праць, в т.ч. 2 реферовані, 5 патентів України.

Авторами розроблено комплексну модель оцінки стану систем водопостачання та водовідведення з врахуванням екологічного та економічного ризику, математичну модель для розрахунку ефекту освітлення води в центрифугуючому пристрої. Розроблено принципи визначення раціональних конструктивних та технологічних параметрів центрифугуючого пристрою для освітлення води; технологічних схем знезалізнення води на пінополістирольних фільтрах для малих населених пунктів. Отримано математичну залежність зростання шару завислого осаду від якості вихідної води, швидкості фільтрування і тривалості роботи установки; залежності для розрахунку аеротенків з ерліфтною системою аерації.

На підставі проведеного моніторингу та застосування комплексної моделі визначені основні напрямки реформування у сфері водопостачання та водовідведення малих населених пунктів; розроблені заходи з інтенсифікації роботи підприємств. Розроблено методику розрахунку раціональних конструктивних та технологічних параметрів центрифугуючого пристрою для освітлення води та практичні рекомендації, яких необхідно дотримуватися при проектуванні цих пристроїв.

Дослідження дозво­ляють використовувати отримані дані для розрахунку і проектування технологічних та конструктивних параметрів очисних установок з пінополістирольними фільтрами для малих населених пунктів. Розроблена методика розрахунку споруд симультанної нітри- денітрифікації застосовується при проектуванні каналізаційних очисних споруд малих населених пунктів.