Ви є тут

Цикл наукових праць "Оніми в літературній мові українського народу"


Номер роботи - M 46 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научныхтрудов"Онимыв литературном языкеукраинского народа".Автор:Дергач Д.В.  The cycle of scientific works "The proper names in the literary language of Ukrainian people".Author:Dergach D.V.


 

АвторДергач Д.В., к.ф.н.  

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка

 

У циклі наукових праць розглядається мовознавча інтерпретація природи, структури та функцій категорії імені. Визначаються основні домінанти онімів у літературній мові українців із погляду функціональної лінгвістики.

У процесі дослідження функціональних домінант власних назв у літературній мові українців, фахово інтерпретованих в циклі наукових праць, автором проілюстровано близько 10000 онімів і відонімних конструкцій, зафіксованих у першу чергу у стилі масової інформації (друкованих і електронних виданнях) початку 21 століття.

Звертається особлива увага до лінгвостилістичного аналізу онімів як таких, що визначають вербалізацію масової свідомості, стратифікацію лінгвокультурного простору сучасного українського суспільства, що логічно й об'єктивно пояснює обрані для аналізу сфери (література, мистецтво, політика, спорт) та власні назви їх основних представників.

Символізовані у формі онімів постаті Тараса Шевченка, Івана Франка, Миколи Гоголя та інших. сприяють виявленню ментальних характеристик української нації, що лінгвістично обґрунтовується в аспекті функціонування та динаміки відповідних онімів у досліджуваних текстах та вторинної номінації, що виникає на їх основі.

Проведений системний функціональний аналіз онімів в українській літературній мові дозволяє говорити про динаміку семантики мовних одиниць, зокрема в мас-медійній сфері, їх вплив на масову мовну свідомість, а отже, і про тенденції до постійного оновлення лінгвокультурного простору України.

 

Кількість публікацій29, в.т.ч. за темою роботи – 20 (1 монографія, 1 словник,  18 статей).