Ви є тут

Цикл наукових праць "Отримання інформації органами державної влади: проблеми теорії і практики"


Номер роботи - M 44 НАГОРОДЖЕНА

 

Автор: Сопілко І.М., к.ю.н.

 

Представлений Національним авіаційним університетом

 

Цикл наукових праць є комплексним дослідженням з проблем вивчення теоретичних та практичних засад правового регулювання порядку отримання органами державної влади України необхідної інформації.

Проаналізовано стан та проблеми законодавчого регулювання інформаційних відносин в Україні та міжнародно-правовий досвід правового регулювання отримання інформації органами державної влади.

Охарактеризовано суб’єктно-об’єктний склад відносин щодо отримання інформації органами державної влади України.

За результатами проведеної роботи запропоновано окремі підходи до формулювання термінів і понять інформаційного права для встановлення повноважень органів державної влади щодо отримання інформації. Сформульовано спеціальні принципи правового регулювання відносин щодо отримання органами державної влади України  інформації.

Запропоновано зміни та доповнення до чинного інформаційного законодавства України, а саме, обґрунтовано пропозиції щодо доповнення статті 37 Закону України "Про інформацію".

Для уникнення подвійного трактування норми статті 212-3 КУпАП запропоновано змінити редакцію зазначеної статті.

 

Кількість публікацій: 54, в.т.ч. за темою дослідження - 27 (2 монографії, 3 навчальних посібники, 21 стаття, 10 тездоповідей).