Ви є тут

Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод"


Номер роботи - M 111 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Роль биоценозов искусственных субстратов в процессах самоочищения прибрежных вод"


АвторыСоловьёва О. В., Дорошенко Ю. В.,Тихонова Е. А., Попова Л. А.


 


Аseries of scientific works "The role of biocenoses of artificial substrates in the self-purification process of coastal sea waters"


Authors:  Soloviova O. V., Doroshenko J.V., Tykhonova O. A., Popova L.O.


 

АвториСоловйова О.В., к.б.н.,  Дорошенко Ю.В., к.б.н.,,Тихонова О.А.,  Попова Л.О.

 

Представлений Інститутом біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН України.

 

Метою роботи є оцінка ролі біоценозів штучних субстратів різного типу в процесах самоочищення в прибережній зоні моря.

Проведено комплексні дослідження обростань штучних субстратів різного типу.Досліджено вплив різних компонентів біоценозів різноманітних штучних субстратів(макрозообентосу, ціліоперіфітону, нафтоокислюючої мікрофлори та дріжджів) на перебіг процесів самоочищення в прибережній зоні Чорного моря.

Отримані нові дані щодо самоочищення морського середовища від нафти, екологічного моніторингу та біоіндикації нафтового забруднення морського середовища, прогнозування його самоочищуючої здатності та екологічної ємності.

Розроблено новий спосіб одержання накопичувальної культури морських дріжджів, який забезпечує виділення й зберігання культур морських дріжджів.

Отримані результати доповнюють фундаментальні уявлення про функціонування біоценозів обростання штучних субстратів і увійшли у ряд спільних проектів науково-технічного співробітництва  з  Болгарією, Туреччиною, ФРН та іншими країнами.

Результати роботи можуть бути використані для планування будівництва гідротехнічних споруд та керування якістю прибережних вод за рахунок створення біопозитивних штучних субстратів.

 

Кількість публікацій: 82,в т.ч. 1 монографія,29 статей, 51 теза доповідей, сумарна кількість посилань 61 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 3, отримано 1 патент.