Ви є тут

Цикл наукових праць “Роль фосфоліпаз с та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти”


Номер роботи - M 11 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ“Роль фосфолипаз с и d в реализации биологического действия цитокининов и абсцизовой кислоты”Авторы: Колесников Я.С., Яковенко О.Н. А series of the work Role of phospholipases c and d in biologicalactionof cytokinins and abscisic acidAuthors: KolesnikovY.S.,IakovenkoO.M


 

Автори: Колесников Я.С., к.б.н., Яковенко О.М., к.б.н.

 

Представлений Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України

 

Робота спрямована на з'ясування ролі фосфоліпаз С і D в реалізації молекулярних механізмів дії ряду фітогормонів (абсцизової кислоти, цитокінінів) в клітинах рослин. Створено основи для розуміння ролі фосфоліпази С і D в реалізації дії цитокінінів.

 Авторами з’ясовано, що фосфоліпаза D(ФЛD)приймає участь в реалізації біологічної дії цитокінінів у клітинах рослин, про що свідчить новоутворенняфосфатидилбутанолу в результаті активації на перших хвилинах дії бензиламінопурином реакції трансфосфатидилювання, яку здійснює фосфоліпаза D.

Авторами отримано пріоритетні результати, які вказують на роль ФЛD в трансдукції сигналу цитокінінів, та ФЛС – як невід’ємного компоненту сигнальної мережі абсцизової кислоти.

Запропоновано нові підходи для з’ясування участі специфічних молекулярних форм ФЛDу реалізації біологічної дії цитокінінів таздійснено постановку нових нетрадиційних задач.

Результати досліджень формують уявлення на молекулярному рівні щодо мережі сигнальних систем в реалізації дії фітогормонів та участі ферментів метаболізму фосфоліпідів гормональній сигналізації,  важливі для біотехнології та технологійзастосування фізіологічно активних речовин в сільськогосподарському виробництві.

 

Кількість публікацій:    23 наукові публікації,в т.ч. 1  розділ в міжнародній монографії,  22 статті у реферованих журналах. Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus)складає 2,9.