Ви є тут

Цикл наукових праць "Роль гiдротехнiчних споруд в процесах самоочищення в прибережнiй зонi Чорного моря"


Номер роботи - M 20 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Цикл научных работ "Роль гидротехнических сооружений в процессах самоочищения в прибрежной зоне чёрного моря"Авторы:Соловьёва О. В., Дорошенко Ю. В.,Тихонова Е. А., Попова Л. А. Аseries of the work "The roleof hydraulic structures in the self purification processes in the coastal zone of the black sea"Authors: Soloviova O. V., Doroshenko J.V., Tykhonova O. A., Popova L.O.


 

Автори:Соловйова О.В., к.б.,Дорошенко Ю.В., к.б. ,Тихонова О.А., Попова Л.О.

 

Представлений Інститутом біології південних морів ім. О.О.Ковалевського НАН  України

 

Авторами отримано дані про вплив груп організмів на потоки нафтових вуглеводнів у прибережній зоні моря. Оцінено ефективність гідротехнічних споруд як елементів, що підвищують потенціал самоочищення акваторії в прибережній зоні. Запропоновано нову схему і новий показник для розрахунку ефективної площі поверхні гідротехнічних споруд різних типів, що дозволяє оцінити участь конкретної споруди в процесі самоочищення прибережних вод за фільтраційної діяльності мітілід.

Вперше проведено кількісну оцінку ролі внутрішньої мікрофлори молюсків, що мешкають на гідротехнічних спорудах, у трансформації нафтового забруднення. Установлено, що гідротехнічні споруди, які є додатковими субстратами для поселення мітілід, підвищують потенціал самоочищення в прибережній зоні моря

 Результати роботи увійшли у спільний україно-болгарський проект науково-технічного співробітництва "Порівняльний аналіз екологічного статусу берегових зон України і Болгарії – необхідність відповідних заходів по відновленню", а також були успішно представлені на міжнародних конференціях.

 Практична значимість досліджень полягає в можливості їх використання для прогнозування та оцінки рівня змін екологічного стану біоценозів мітілід Чорного моря та розрахунку екологічної ємкості акваторії, який дозволяє визначити припустиме антропогенне навантаження та планувати соціально-економічний розвиток регіону.

 

Кількість публікацій: 28  наукових  публікацій,в т.ч. 27  у  реферованих журналах.