Ви є тут

Цикл наукових праць "Роль імунологічних та генетичних чинників в патогенезі алергічних захворювань"


Номер роботи - M 124 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Роль иммунологических и генетических факторов в патогенезе аллергических заболеваний"


Автор:Куценко Н.Л.


 


 


А series of the work "The Role of Immunological and Genetic Factors in the Pathogenesis of Allergic Diseases"


Author: KutsenkoN.L.


 

Автор:  Куценко Н.Л., к.м.н.

 

Представлений  Українською медичною стоматологічною академією  МОЗ України.

 

 Отримано низку фундаментальних результатів досліджень гістамінових, лейкотрієнових, PPAR-γ, Тoll-подібних рецепторів, ядерного фактору kBв регуляції функціонального стану клітин імунної відповіді.

Вперше отримані дані про алергенспецифічний апоптоз Т-регуляторних клітин як один з патогенетичних механізмів розвитку бронхіальної астми. Доведена перспективність використання дезлоратадину як додаткового засобу для досягнення імунологічної толерантності під час проведення специфічної імунотерапії.

Запропоновано нові підходи до вивчення застосування різних форм фулеренів в якості протиалергічних засобів.

Встановлена частота та спектр високих рівнів специфічних IgE у Полтавській популяції, сформована база генетичних зразків цих пацієнтів. На підставі генетичних досліджень виявлено взаємозв’язок між поліморфізмом Toll-подібних рецепторів 2, 4 та синтезом IgE.   

Результати досліджень є підґрунтям для вивчення патогенетичних механізмів розвитку алергічних захворювань та розробки ефективних методів профілактики і лікування даних захворювань.

 

Кількість публікацій: 81, в т.ч. за темою роботи 45 статей.