Ви є тут

Цикл наукових праць "Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні"


Номер роботи - M 81 НАГОРОДЖЕНА

 

Автори:Васильців Т.Г., д.е.н., Лупак Р.Л., к.е.н.   

 

Представлений  Львівською комерційною академією Укоопспілки.

 

Створено основи удосконалення теоретико-методологічних засад, обґрунтування стратегічних пріоритетів, механізмів і засобів державної політики забезпечення економічної безпеки підприємництва в системі економічної безпеки держави.

Обґрунтовано концептуальні засади, інституційну основу, операційні цілі та сукупність засобів стратегії зміцнення економічної безпеки підприємництва. Запропоновано нові підходи до створення і розвитку агентств та інформаційно-аналітичних організацій з безпеки; дослідження якісних характеристик бізнес-середовища підвищення ефективності регуляторної та податкової політики; зміцнення партнерства держави і бізнесу.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач динамічно-структурної моделі економічної безпеки підприємництва в системі економічної безпеки держави як поєднання умов підприємницької діяльності, рівня захищеності підприємницького сектору економіки та ролі підприємництва в посиленні інноваційного складника конкурентоспроможності національної економіки.

Результати циклу мають значення для органів законодавчо-нормативного регулювання економічних відносин суб’єктів підприємництва, юридичних та фізичних осіб ведення підприємницької діяльності, наукових працівників.

 

Кількість публікацій:77, в т.ч. 9 монографій, 47 статей, 21 теза доповідей.