Ви є тут

Цикл наукових праць "Синтез та властивості перспективних біологічно активних субстанцій – нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот"


Номер роботи - M 44 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:


 Синтез и свойства перспективных биологически активных субстанций – нитрогенсодержащих эфиров тиосульфокислот»Автор:ВасылюкС.В. Synthesis and properties of promising biologically active substances - nitrogen containing esters thiosulfoacids»Author:Vasylyuk S.V


 

Автор: Василюк С.В., к.х.н.

 

Представлений Національним університетом “Львівська політехніка”

Наведено результати досліджень зі створення теоретичних основ отримання нових алкілових, алкілфункціоналізованих та нітрогеновмісних гетероциклічних тіосульфоестерів, що базуються на розробленні препаративних методів синтезу нових похідних з тіосульфонатним фрагментом, вивчено їх фізичні, хімічні і біологічні властивості та закономірності при синтезі цього типу сполук.

Розроблено  способи одержання тіосульфоестерів та адаптувано для нових представників досліджуваних сполук відомих методів синтезу та стратегію синтетичного використання галогеновмісних хіноксалінів, хінолінхінонів та сим-триазинів для синтезу нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот. Встановлено особливості перебігуреакцій азосполучення S-естерів 4-амінобензентіосульфокислоти.  Розроблено новий спосіб отримання алкілтіосульфанілатів, який дозволяє здешевити технологічний процес та покращити санітарно-гігієнічні умови праці.

Серед синтезованих тіосульфоестерів знайдено сполуки, які мають антимікробну, високу рістрегулюючу активності.  На основі прогнозованого скринінгу біологічної активності визначено пріоритетні шляхи експериментальних біологічних досліджень синтезованих речовин для пошуку перспективних лікарських субстанцій.

 

Кількість публікацій:  10  статей ,в т.ч. 3 – в реферованих журналах.   Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus)складає 3,5.