Ви є тут

Цикл наукових праць "Теоретико-методичні основи фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів"


Номер роботи - M 26

Автори:

Теоретико-методические основы физического воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки юных спортсменов”

Максименко И.Г.

Theoretical-methodical foundations of schoolchildren physical education and young sportsmen training

Maksymenko I.G.

Автор: Максименко І.Г.

Представлений Луганським національним університетом імені Тараса Шевченка (МОН України).

Кількість публікацій: 27 наукові праці, в т.ч. 2 монографії(1- одноосібна), 3 навчальні посібники (1- одноосібний), 22 статті.

В циклі праць обґрунтовано інноваційні підходи до побудови процесу фізичного виховання учнів загальноосвітніх шкіл та підготовки юних спортсменів. Запропоновано використати нові дані про особливості використання інформаційних технологій та передового американського досвіду в процесі шкільного фізичного виховання, в обґрунтування оптимальних схем різних структурних утворень тренувального процесу юних спортсменів.

Автором реалізовано нову концепцію побудови багаторічного процесу спортивної підготовки школярів віком 6 – 17 років, використання якої дозволяє покращити рівень здоров’я та підвищити ефективність тренувального процесу юних спортсменів.

Результати досліджень впроваджено у навчальний процес загальноосвітніх шкіл м. Луганська, Луганського вищого училища фізичної культури, Інституту фізичного виховання і спорту Луганського національного університету імені Тараса Шевченка та Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Короленка; у навчально-тренувальний процес збірних команд України з футзалу та баскетболу, дитячо-юнацьких спортивних футбольних шкіл України.