Ви є тут

Цикл наукових праць у галузі інформаційного права та правової інформатики


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М2

Цикл наукових праць у галузі інформаційного права та правової інформатики

 

Марущак А.І., Швець С.М.

 

 

Науково-дослідний центр правової інформатики

 

     10 статей, 2 монографії сп., 2 посібники сп., 4 авт.св-в сп.

Визначено місце та роль правової інформатики у системі забезпечення доступу до інформації. Створено практичні програмні продукти "Інформаційно-пошукова система "Наукові роботи з проблем держави і права в Україні", "Інформаційно-пошукова система "Тезаурус EUROVOC", база даних "Система баз даних і знань у галузі держави і права", які забезпечують оперативний доступ користувачів до правової інформації, сприяють підвищенню рівня інформаційно-аналітичної діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, наукових установ та навчальних закладів.

Щорічний економічний ефект від реалізації зазначеної науково-технічної продукції складає понад 300 тис. грн.