Ви є тут

Цикл наукових праць "Українська політична нація: самоорганізаційні засади становлення"


Номер роботи - M 29 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Украинская политическая нация: самоорганизационные основания становления.Нестеренко Г.О.Ukrainian Political Nation: Self-organizational Bases of Becoming.Nesterenko G.O.


Автор: Нестеренко Г.О.

Представлений Національним педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова (МОН України).

Кількість публікацій: 43 наукових публікацій, в т.ч. 2 монографії, 24 статті, 17 тез доповідей.

У центрі авторської концепції – ідея про існування самоорганізаційних чинників і механізмів становлення сучасної української політичної нації, які формувались протягом тривалого історичного розвитку, але здебільшого існували в латентному стані і проявлялись дуже епізодично – коли для цього складались сприятливі умови.

Такими «епізодами» були Київська Русь, Козацька республіка, Галицько-Волинське князівство, спроба української державності на початку ХХ ст., Карпатська Україна з жовтня 1938 по березень 1939 р. У ці періоди українська спільнота виявляла сутнісні риси політичної нації (до яких віднесено певний рівень національної самосвідомості та волю до політичної самоорганізації, що обумовлює формування держави з демократичним ладом правління і націленість на спільне майбутнє).

Автором сформульовані принципи становлення української політичної нації як відбиття її самовідтворення в історичному процесі. Ці принципи можуть лежати в основі оптимізації сучасних процесів становлення і подальшого саморозгортання української політичної нації.

Сформована автором концепція відкриває перспективи розробки підґрунтя для зміцнення молодої української держави на самоорганізаційних засадах.