Ви є тут

Цикл наукових праць " Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства"


Номер роботи - M 80 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Управление международной конкурентоспособностью предприятияПоддубная Л.И. Management of international competitiveness of enterprisePiddubna L.I.


 

Автор: Піддубна Л.І., д.е.н.

 

Представлений Харківським національним економічним університетом

 

Автором обгрунтовано концепцію розвитку та формування теоретико-методологічного і методичного забезпечення управління міжнародною конкурентоспроможністю промислового підприємства.

Розроблено нову методологію дослідження і на її підставі – системну концепцію та системно-праксеологічну модель міжнародної конкурентоспроможності підприємства, в якій її економічний зміст визначається у площині закономірностей, принципів і методів формування результатів взаємодії експортного потенціалу підприємства і потенціалу розвитку зовнішнього ринку.

Обґрунтовано концепцію розвитку і розроблено методологію синтезу системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства із застосуванням апарату теорії багаторівневих ієрархічних структур, стратегічного і адаптивного підходів до управління. Розроблено комплексне методичне забезпечення синтезу керуючої системи як єдиного розпізнавально-адаптивного комплексу із застосуванням засобів імітаційного моделювання, оцінювання станів зовнішніх ринків та ефективності управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства. 

 

Кількість публікацій:   52  наукові публікації,в т.ч.  5 монографій (1 одноосібна), 47 статей.