Ви є тут

Цикл наукових робіт "ІКТ підтримка підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін"


Номер роботи - M 61 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "ИКТ поддержка подготовки будущих учителей естественно-математических дисциплин"Автор: Житеньова Н.В.  Cycleof scientific papers"Support of ICT training for future teachers of naturally-mathematical cycle"Authors


 

Автор: Житєньова Н.В., к.пед.н.

 

Представлена Харківським національним педагогічним університетом імені Г.С. Сковороди

 

Метою циклу робіт є підготовка майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін до ефективного застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у процесі навчання учнів.

Наукова новизнаполягає в тому, що впершенауково обґрунтовано сутність поняття "комп’ютерна підтримка", виокремлено основні види комп’ютерної підтримки, визначено її функції та режими; запропоновано способи застосування комп’ютерної підтримки для підвищення ефективності процесу навчання природничо-математичних дисциплін.

Практичне значеннядослідження полягає у тому, що велику увагу приділено підбору програмно-педагогічних засобів, надано посилання на електронні джерела, а також на Інтернет-сайти, де можна завантажити вільно розповсюджувані або умовно безкоштовні програмні засоби.

Розроблено комплект лабораторних та практичних робіт із завданнями для контролю та самоконтролю, а також завдання для самостійної роботи.

 

Кількість публікацій: 24 статті, в т.ч. 11  одноосібних.