Ви є тут

Цикл науковихї праць "Фольклористика у класичних університетах України: історико-педагогічний аспект"


Номер роботи - M 101 ПОДАНА

Автори:

 


Цикл научно-методических работ «Фольклористика в классических университетах Украины: историко-педагогический аспект»


Автор: Вовк М.П.


 


А series of the work Cycle of scientific and methodological works «Folklore studies in classical universities of Ukraine: historical and pedagogical aspects»


Authors:Vovk M.V.Автор: Вовк М.П., к.ф.н.

 Представлений  Інстиутом педагогіки освіти і освіти дорослих

 Цикл наукових праць складається з  монографії, 1 розділу у колективному навчально-методичному посібнику і 19 стаей, 22 тези доповідей.

Обґрунтовано теоретико-методологічні підходи до вивчення фольклористики у класичних університетах України. Досліджено ґенезу та основні тенденції становлення і розвитку української фольклористики як науково-освітньої галузі в умовах класичних університетів. Здійснено періодизацію вивчення фольклористики у класичних університетах в історико-педагогічній ретроспективі. Узагальнено зарубіжний досвід  університетської фольклористичної підготовки фахівців. Конкретизовано перспективні напрями вдосконалення системи фольклористичної підготовки з урахуванням тенденції взаємодії інноваційних процесів та традиційного досвіду.

Дослідження історико-педагогічної ретроспективи становлення фольклористики як науково-освітньої галузі сприяє інноваційним підходам до осмислення її теоретико-методологічних засад, поширенню фундаментального досвіду вивчення дисциплін фольклористичного циклу у класичних університетах, а також окресленню перспективних напрямів розвитку української фольклористики у світовому дискурсі.    

Кількість публікацій: 88, в т.ч. за темою роботи  монографія, 1 розділ у у навчально-методичному посібнику, 19 стаей, 22 тези доповідей