Ви є тут

Цикл праць "Актуальні проблеми аграрних правовідносин"


Номер роботи - M 0

М31

Автор: Уркевич В.Ю.

 

Представлений Національною юридичною академією України імені Ярослава Мудрого.

Актуальные проблемы аграрных правоотношений

Автор: Уркевич В.Ю.

 

Devoted to actual problems of agrarian legal relations

Author: Urkevich V.

 

Кількість публікацій: 53 одноосібні наукові роботи (монографія, 2 посібники, 26 статей, 24 тези доповідей).

 

Численні недоліки у правовому регулюванні аграрних відносин викликані відсутністю у вітчизняного законодавця достатнього досвіду їх правового регулювання та значних наукових розробок у цій галузі. Вдосконалення правового регулювання аграрних відносин в Україні є однією з найважливіших умов формування в Україні ринкової економіки та вступу країни до ЄС та СОТ.

У циклі праць розглядаються проблеми сучасного розуміння правовідносин, поняття аграрних правовідносин та їх специфіки, виокремлення їх різновидів та наведення характеристик внутрішніх та зовнішніх аграрних правовідносин.

Автором запропоновано чіткий категоріальний апарат, запропоновано визначення та характеристики аграрних правовідносин та їх різновидів (врегульовані нормами права суспільні відносини, які виникають між суб’єктами – фізичними і юридичними особами – з приводу конкретного об’єкта на підставі відповідного юридичного факту і які надають їх учасникам взаємозумовлені суб’єктивні права і юридичні обов’язки).

Автором проаналізовано окремі аспекти теорії аграрних  правовідносин, складники їх елементів, наведено їх характеристики та особливості, які дозволяють сформулювати цілісну уяву про сутність та специфіку сучасних аграрних правовідносин в Україні.