Ви є тут

Цикл праць "Деформування пружних і в’язкопружних пластин і оболонок за наявності концентраторів напружень"


Номер роботи - M 0

М65

Автори: Чорноіван Ю.О., Яремченко С.М.

 

Представлений Інститутом механіки ім.С.П.Тимошенка НАН України.

Деформирование упругих и вязкоупругих пластин и оболочек при наличии концентраторов напряжений (цикл статей, изданных в 2000-2007 гг.)

Авторы: Черноиван Ю.А., Яремченко С.Н.

 

Deformation of elastic and viscoelastic plates and shells taking into account stress concentrators

Authors: Chornoivan Y., Yaremchnko S.

 

 

Кількість публікацій: 24 наукові публікації (21стаття, в т.ч. 8 одноосібних, 3  тези доповідей).

 

Авторами розглянуто проблеми, пов’язані з визначенням напружено-деформованого стану пружних та в’язкопружних ортотропних тіл. На основі розвинутих у роботі теоретичних підходів розроблено методологічні основи та алгоритми розв’язання задач теорії оболонок та плоскої теорії в’язкопружності. Із застосуванням отриманих алгоритмів знайдено розв’язки ряду задач про розподіл напружень та переміщень у випадку контактної взаємодії в’язкопружного тіла із жорсткими зовнішніми тілами, а також в ортотропних оболонках різної форми.

На основі запропонованих авторами підходів проведено вивчення та аналіз розвитку тріщини у в’язкопружному ортотропному тілі у результаті розклинювання цієї тріщини і аналіз напруженого стану нетонких ортотропних оболонок змінної товщини під дією розподіленого навантаження. Проведено  дослідження з визначення оптимальних методів представлення в’язкопружних властивостей матеріалу, розроблено алгоритми і програми, що дають змогу отримати розв’язки задач про визначення напружено-деформованого стану тіл, що виготовлені з композитних матеріалів, як пружних, так і в’язкопружних.

На основі нових підходів до вивчення напружено-деформованого стану ортотропних пружних та в’язкопружних тіл виконано дослідження довговічності та міцності широкого класу матеріалів та елементів конструкцій.