Ви є тут

Цикл праць "Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії"


Номер роботи - M 0

М25

Автори: Швиданенко О.А., Столярчук Я.М.

 

Представлений Державним вищим навчальним закладом "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана".

Глобальное экономическое развитие:  тенденции, противоречия, асиметрии

Авторы: Швиданенко О.А., Столярчук Я.М.

 

Global Economic Development: Tendencies, Controversials, Asymmetries

Authors: Shvydanenko О., Stoliarchuk I.

 

 

Кількість публікацій:77 наукових робіт (4 монографії, 2 підручники, посібник, 37 статей, 33 тези доповідей).

 

Цикл наукових праць присвячено методології дослідження глобального економічного розвитку, обґрунтуванню його асиметричного характеру, рушійних сил та суперечностей.

На основі дослідження передумов, закономірностей, особливостей та характеру економічного розвитку в умовах глобальних економічних трансформацій визначено фактори і моделі формування глобальної парадигми конкурентоспроможності та концептуальні орієнтири розвитку конкуренції і взаємодії національних господарств у макроінтегрованому просторі.

Визначено характер імперативів системної взаємодії у формуванні глобальної економіки та обґрунтовано механізми ефективного у загально цивілізаційному контексті її функціонування у структурно оновлюваному інституційному середовищі розвитку.