Ви є тут

Цикл праць по науковому обґрунтуванню, розробці і впровадженню високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації (екологізації) виробництв та системному вдосконаленню еколого-економічної діяльності підприємств


Номер роботи - P 0 ПОДАНА

Автори:

Гребьонкін С.С., Костенко В.К., Єфремов О.С., Павлиш В.М.,

Полозов Ю.А., Рябічев В.Д., Попов С.О., Матлак Є.С., Топчий С.Є.

 

Представлена Східноукраїнським національним університетом імені Володимира Даля.