Ви є тут

Цикл праць „ Теоретико-методичні основи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками ”


Номер роботи - M 67 ПОДАНА

Автори:

 

Цикл трудов „Теоретико-методические основы реабилитационной работы с социально дезадаптированными подростками”

Коношенко С.В.

 

Cycle of works„Theoretic-methodical bases of rehabilitation work  with socially desadaptations teenagers„

Konoshenko S.V.

 

Автор: Коношенко С.В., д.п.н.

 

Представлений Слов’янським державним педагогічним університетом

 

Розроблено теоретико-методичні основи створення та функціонування системи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками. Теоретично обґрунтовано та впроваджено модель системи реабілітаційної роботи з ними.

 Визначено цілі, завдання, види, напрями, етапи реабілітаційної роботи,  суб’єкти реабілітаційного процесу та механізмів їхньої взаємодії в межах загальної моделі, соціально-педагогічні умови здійснення ефективної реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками.  Удосконаленоформи і методи практичної діяльності навчально-виховних, позашкільних, оздоровчих, реабілітаційних закладів з організації реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками та зміст діяльності батьків, педагогів, психологів закладів освіти, працівників реабілітаційних центрів, представників інших соціальних інститутів як суб’єктів реабілітаційного процесу щодо реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками.

Впровадження запропонованої системи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками забезпечило в регіоні комплексну взаємодію основних суб’єктів реабілітаційного процесу та їх підготовку до реабілітації цієї категорії дітей.

Кількість публікацій:    42 наукові публікації,в т.ч. 1 одноосібна монографія, 41  стаття.