Ви є тут

Цикл праць "Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці"


Номер роботи - M 0

М4

Автор: Ковальчук В.І.

 

Представлений Державним вищим навчальним закладом "Університет менеджменту освіти".

Цикл работ "Теоретико-методические принципы подготовки учеников и преподавателей профессионально-технических учебных заведений к инновационной деятельности в условиях рынка труда"

Автор: Ковальчук В.И.

 

Series of scientific researchers "Theoretical-methodological principles of training of students and teachers of vocational-technical educational establishments to innovative activity in the conditions of labour-market"

Author: Kovalchuk V.

 

Кількість публікацій:30 наукових  праць (2 посібники, 2 методичні рекомендації, 26 статей).

 

Роботу автора  присвячено вирішенню актуальних завдань професійної підготовки майбутніх робітників, формуванню культури праці в системі професійно-технічної освіти, а також професійного розвитку педагогічних працівників і ефективного управління  професійно-технічним навчальним закладом (ПТНЗ), в умовах ринку праці.

 На основі системного підходу теоретично обґрунтовано систему ефективної підготовки кваліфікованих робітників художнього профілю деревообробних професій в умовах ПТНЗ, яка включає, перш за все, методику формування культури праці учнів професійно-технічних навчальних закладів, критерії визначення рівнів та етапи формування культури праці як професійно значущої якості особистості майбутнього робітника (знання художньо-естетичного характеру, професійні знання, вміння, навички, ставлення до професійної діяльності, художньо-естетичні смаки, творче мислення); методику навчання дорослих, побудовану на особистісно-орієнтованому підході та використанні активних методів навчання; теоретико-методичні рекомендації щодо організації ефективного управління розвитком ПТНЗ.

Основні результати дослідження впроваджено в процес професійної підготовки майбутніх фахівців деревообробної галузі. Розроблено науково-методичні рекомендації щодо формування культури праці учнів ПТНЗ, які використовуються у навчально-виробничій діяльності суб’єктів педагогічного процесу, дидактичні модулі виробничого навчання, творчі завдання для учнів ПТНЗ художнього профілю, теоретико-методичні рекомендації щодо організації ефективного управління розвитком ПТНЗ.