Ви є тут

Допоміжні репродуктивні технології лікування безпліддя


Номер роботи - P 32 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Вспомогательные репродуктивные технологии лечения бесплодия


Авторы:


Дахно Ф.В., Юзько А.М., Вдовиченко Ю.П., Каминський В.В., Зукин В.Д., Судома И.О., Жук С.И., Татарчук Т.Ф., БахтєєваТ.Д., Паращук Ю.С.


 


 


Assisted reproductive technologies for infertility treatment


Authors:


F.V. Dakhno, O.M. YuzkoYu.P. Vdovychenko, V.V. Kaminskiy, V.D. Zukin, I.O. Sudoma, S.I. Zhuk, T.D. Bakhteyeva, T.F. TatarchukYu.S. Parashchuk


 

Автори:

Дахно Ф.В., Юзько О.М., Вдовиченко Ю.П., Камінський В.В., Зукін В.Д., Судома І.О.,

Жук С.І., Татарчук Т.Ф., Бахтєєва  Т.Д., Паращук Ю.С.

 

Представлена Національною медичною академією післядипломної освіти імені П.Л. Шупика.

 

Розробленотавпровадженовмедичнупрактикуметодидопоміжнихрепродуктивнихтехнологійлікуваннябезпліддя, асаме: базоватехнологіязаплідненняinvitro(IVF, invitrofertilization), введенняодногосперматозоїдавяйцеклітину(ICSI), цілийрядметодикзаморозкирепродуктивнихклітин, донаційніпрограми, передімплантаційнагенетичнадіагностика, методикаселекціїсперматозоїдівтаембріонів.

Впровадженнядопоміжнихрепродуктивнихтехнологійлікуваннябезпліддядозволилопідвищитиефективністьлікуванняцієїскладноїпатологіїв17 разів. Кількість циклів запліднення invitroза останні 10 років в Україні збільшилась  в 6 разів, за період з 1999 р. по 2007 рік народилося понад 8,5 тис. дітей після запліднення invitro.

Розробки авторів сприяли широкому впровадженню лапароскопічної репродуктивної хірургії, гінекологічної ендокринології, покращенню роботи лабораторної служби, розвитку медичної генетики, пренатальної діагностики та лікування плода в утробі матері.

Високий рівень досліджень підтверджено на світових форумах репродуктивної медицини в Росії, Греції, Тунісі, Іспанії, Італії, Нідерландах, Сінгапурі, Польщі, Туреччині, Китаї.

 

Наукові результати опубліковано у 17 монографіях та навчальних посібниках, 358 наукових статтях. Захищено 2 докторських та 12 кандидатських  дисертацій. 

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Інституті педіатрії, акушерства та гінекології НАНМ України   на  засіданні  Вченої ради 09 вересня 2011 року  о 12 годині  (конференц зал).