Ви є тут

Ефективні інноваційні технології цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних і функціональних матеріалів сучасного машинобудування


Номер роботи - M 35 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Эффективные инновационные технологии целенаправленного управления структурой и свойствами промышленных эвтектических сплавов обеспечивающих высокою конкурентоспособность на рынке конструкционных и функциональных материалов современного машиностроенияНоско О.А., Богомол Ю.И., Аюпова Т.А., Сысоев М.A.Nosko O.A., Bogomol I.I., Ayupova T.A., Sysoev M.O.


Автори: Носко О.А., Богомол Ю.І., Аюпова Т.А., Сисоєв М.О.

Представлена Національною металургійною академією України (МОН України).

Кількість публікацій: 94 наукові праці , в т.ч. 1 монографія, 93 статті (у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS – 5), 4 патенти України.

Автори розвинули теорію евтектичного перетворення, розробили та впровадили інноваційні процеси цілеспрямованого керування структурою і властивостями промислових евтектичних сплавів, які забезпечують високу їх конкурентоспроможність на ринку конструкційних та функціональних матеріалів сучасного машинобудування.

Досліджено властивості сплавів евтектичного типу, зокрема, ливарних сплавів на основі алюмінію, керамічних матеріалів на основі монокристалічного гексабориду лантану та карбіду бору, які можуть бути істотно покращенні при правильному виборі технології мікролегування, литва, термічного оброблення в рідкому і твердому стані і визначенні оптимального складу сплаву, що вимагає поглибленого розуміння механізму цих процесів.

Встановлено закономірності впливу легуючих елементів та модифікаторів (В, Sn, Sc, Sr та комплексів B-Sn та B-Sn-Sc) і фізико-хімічних способів впливу у рідкому та твердому станах на структуру, фазовий склад та властивості сплавів евтектичного типу, а саме, сплавів на основі алюмінію та силумінів – типу АК7ч та АК18, керамічних сплавів на основі боридів – типу LaB6 – МеIVB2 та В4С – МеIVВ2.

Отримано відповідні кількісні залежності для прогнозування та управління структурою і властивостями дослідних сплавів.