Ви є тут

Ефективність сучасної системи удобрення за максимального залучення побічної продукції і ощадливого використання промислових агрохімікатів у польовій сівозміні Лісостепу


Номер роботи - M 31 ПОДАНА

Автори:


 Эффективность современной системы удобрения при максимальном использовании побочной продукции и економического использования промышленных агрохимикатов в полевом севообороте ЛесостепиАвтор: Литвинова Е.А. Тhe modern system of fertilizer efficiency  the maximal bringing in of by-products and prudent use of industrial agrochemicals in a field crop rotation of the Forest-SteppeAuthor: Litvinova E.A.


 

Автор: Літвінова О.А.. к.с.г.н.

 

Представлена Національним науковим центром "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України".

 

Автором обґрунтовано і експериментально доведено, що висока продуктивність польової сівозміни, та розширене відтворення родючості ґрунту створюється за помірного навантаження органічними і мінеральними добривами.

Доведено, що одним з перспективних напрямків є використання помірних доз добрив з додатковим залученням побічної продукції рослинництва, як засобу покращання поживного режиму ґрунту та отримання сталих  врожаїв вирощуваних культур. Показано, що система удобрення, яка передбачає максимальне застосування побічної продукції дає можливість створити рівень продуктивності культур, що відповідає високому навантаженню мінеральними туками NPK– 260 кг/га або такій же кількості за вмістом поживних речовин подвійної дози гною.

Встановлено, що з урахуванням матеріальних витрат за сучасної системи удобрення економія гною становила 50% порівняно з органо-мінеральною і органічною системами, а мінеральних добрив витрачалось удвічі менше порівняно з мінеральною системою удобрення.

За високої вартості мінеральних добрив, недостатньої кількості органічних, значна роль у землеробстві належить застосуванню побічної продукції попередника.

 

Кількість публікацій:    19 наукових публікацій.