Ви є тут

Екологічна безпека України в умовах воєнного стану: подолання загроз та небезпек


Номер роботи - M 29 ПОДАНА

Представлено Національним університетом «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Автори:
1. ЧАЙКІНА Аліна Олександрівна – к.е.н., доцентка кафедри менеджменту і логістики Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
2. БУРЯК Альона Анатоліївна – к.е.н., доцентка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
3. ЛЕВЧЕНКО Ірина Василівна – доктор філософії, доцентка кафедри міжнародних економічних відносин та туризму Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;
4. МАКСЮТА Наталія Сергіївна – доктор філософії, начальниця відділу аналізу інноваційної діяльності та інтелектуальної власності Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка».

Метою роботи є комплексне розв’язання питань щодо забезпечення екологічної безпеки України в умовах воєнного стану, шляхом подолання еколого-економічних загроз на основі екологізації промисловості за рахунок впровадження нових підходів моніторингу атмосферного повітря, еко-інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва та просуванням екологічної продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках, розвитку інвестиційного клімату в Україні та підвищення рівня її інвестиційної привабливості, а також визначення стратегічних напрямів і пріоритетів реалізації підприємницького потенціалу регіону в умовах євроінтеграції.

Авторами удосконалено методичні підходи щодо виявлення та оцінювання ризиків і загроз у формуванні підприємницького потенціалу регіону; проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин в приземному шарі атмосфери від стаціонарних джерел викиду міста; запропоновано концепцію створення мережі громадського моніторингу атмосферного повітря агломерацій; розроблено концептуальну модель залучення іноземних інвестицій у промисловість регіонів України; розроблено модель інтегрованої системи управління просуванням органічної продукції. Прикладне значення практичних розробок підтверджується їх упровадженням у діяльність більш ніж 10 підприємств.

Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за останні 5 років

ЧАЙКІНА Аліна: Web of Science 2/0, Scopus – 2/1, Google Scholar – 94/7

БУРЯК Альона: Scopus – 2/1, Google Scholar – 28/4

ЛЕВЧЕНКО Ірина: Scopus – 5/1, Google Scholar – 67/4

МАКСЮТА Наталія: Scopus – 9/2, Google Scholar – 33/4

Кількість публікацій: 9 колективних монографії, 13 статей в журналах, включених до категорії «А», 76 статей у журналах, включених до категорії «Б»,6 статей у інших галузевих виданнях, 82 тези доповідей. Загальна кількість посилань на публікації автора/h-індекс за роботою згідно з базами даних складає відповідно: Web of Science 1/1, Scopus – 14/2, Google Scholar 207/7. Отримано 21 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір.

Коментарі