Ви є тут

Екологічна роль лісів в контексті глобальних кліматичних змін (на прикладі лісів Львівщини)


Номер роботи - M 0

М1

Автор: Домашовець Г.С.

 

 Представлена Національним університетом біоресурсів і природо-користування України.

Экологическая роль лесов в контексте глобальных климатических изменений (на примере лесов Львовщины)

Автор: Домашовец Г.С.

 

An ecological role of the forest in context of global climatic changes (on example of the Lviv region forests)

Author: Domashovets G.

 

Кількість публікацій: 11 статей.

 

В результаті зростаючого антропогенного навантаження на біосферу та викидів в атмосферу продуктів життєдіяльності, в тому числі вуглецю, людство постало перед найбільшою проблемою сучасності – парниковим ефектом та глобальними кліматичними змінами.

 Автором розроблено математичні моделі динаміки компонентів фітомаси та депонованого в них вуглецю у лісах Львівської області. Одержано кількісні результати обсягів фітомаси головних лісотвірних порід. Створено базу даних, яка складається із 189 тимчасових пробних площ, закладених у деревостанах головних лісотвірних порід регіону досліджень.

Встановлено, що загальний рівень рентабельності продажу вуглецевих квот (в рамках Кіотського протоколу), які забезпечуються лісовими масивами Львівщини, коливається від 100 до 130%, при цьому абсолютне значення прогнозованого щорічного прибутку може перевищувати 20 млн.грн.