Ви є тут

Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України


Номер роботи - M 0

Назва роботи та авторський колектив

 

Ким висунуто роботу

М52

Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України

 

Бригадиренко В.В.

  

Дніпропетровський  національний університет

 

 

 

     27 статей, 41 тези конференцій

В роботі досліджено особливості формування комплексів безхребетних тварин підстилкового біогеогоризонту в умовах різних типів природних і штучних лісових біогеоценозів степової зони України, проведено порівняння герпетобію із зональними степовими, навколоводними та урбанізованими екосистемами. Створено моделі трофічних мереж, що складаються з двох і трьох трофічних рівнів. Розроблено алгоритм перенесення трофічного навантаження для поліфагів за умов нестачі кормових ресурсів. Проведено моделювання впливу на трофічний ресурс популяцій сапрофагів і фітофагів із генераціями, що накладаються.

В роботі охарактеризовано основні еколого-економічні проблеми, пов’язані з накопиченням промислових і побутових відходів в регіоні, і визначено шляхи  їх розв’язання. Здійснено оцінку наявності і ефективного використання вторинної сировини, зокрема, аналіз динаміки об’ємів використання твердих промислових і побутових відходів. За наслідками досліджень складено порівняльну характеристику виробництв з використанням вторинних ресурсів в регіоні.

Акцентована увага на дослідженні сучасних механізмів державного регулювання процесами використання вторинних ресурсів