Ви є тут

Екологічно безпечне збереження твердих побутових відходів із використанням природних сорбентів


Номер роботи - M 59 ПОДАНА

Автори:


 Экологически  безопасное сохранение твердых бытовых отходов с использованием природных сорбентов"Жомырук Р.В., Маланчук Е.З., Громаченко С.Ю., Гироль А.Н. "Environmentallysafeconservationofsoliddomestic waste using natural sorbent materials"Zhomiryk R.V., Malanchuk E.Z., Gromachenko S.J., Girol A.M.


 

Автори: Жомирук Р.В., к.т.н., Маланчук Є.З., к.т.н.,  Громаченко С.Ю., Гіроль А.М.

Представлена Національним університетом водного господарства та природокористування

 

Роботу присвячено вирішенню проблеми забруднення природних екосистем полігонами та звалищами відходів і забезпеченню достатнього рівня надійності та еколого-економічної ефективності застосування комплексу інженерно-меліоративних заходів щодо створення і підтримання екологічно безпечного стану атмосферного повітря, земельних і водних об’єктів у зоні розташування сміттєзвалищ, полігонів твердих побутових відходів (ТПВ) та локальних об’єктів забруднювачів.

Запропоновано високоефективну технологію екологічно безпечного збереження твердих побутових та промислових відходів різної природи походження (біологічної, хімічної, радіологічної), яка ґрунтується на застосуванні комплексу інженерно-меліоративних заходів (дренажні траншеї-поглиначі) у поєднанні з використанням потужних природних матеріалів-сорбентів.

Розроблено інноваційні технології, які передбачають утилізацію сміттєзвалищ та полігонів ТПВ на різних етапах (від стадії проектування до стадії консервації та рекультивації), в тому числі і з можливістю видобування біогазу.

Результати досліджень доцільно використовувати для екологізації полігонів ТПВ, сміттєзвалищ, сховищ промислових відходів, скотомогильників, тваринницьких ферм, відпрацьованих сховищ та складів отрутохімікатів, локальних біологічних, хімічних та радіологічних забруднень.

 

Кількість публікацій:     16 наукових публікацій,в т.ч.  4 статті, 11 тез доповідей. 5 патентів