Ви є тут

Екологічно безпечні та ресурсозберігаючі технології вирощування озимих зернових культур


Номер роботи - M 3 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Экологически безопасные и ресурсосберегающие технологии выращивания озимых зерновых культур


Авторы: Авраменко С.В., Четверик А.Н., Манько Е.Н.


 


Technologies of growing of winter grain-crops which ecologically and saving resources


Authors: Avramenko S. V., Chetveryk O. M., Manko K. M


 

Автори: Авраменко С.В., к.с.-г.н., Четверик О.М., к.с.-г.н., Манько К.М. к.с.-г.н.

Представлена  Інститутом рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН України.

 Авторами в умовах східної частини Лісостепу України оптимізовано структуру посівних площ озимих зернових культур шляхом відведення частини посівних площ, які традиційно відводять для пшениці, під тритикале та жито.

Виявлено високоадаптивні та екологічно пластичні сорти і гібриди озимих зернових культур за рівнем врожайності, якості зерна та адаптивності до несприятливих умов зимового періоду.

Встановлено вплив традиційних та нетрадиційних попередників озимих зернових культур на їх урожайність та якість зерна, науково обґрунтовано оптимальні норми висіву та строки сівби озимих зернових культур в умовах змін в кліматі залежно від попередників, фонів живлення та генетичних особливостей сорту.

Встановлено ефективність застосування системи удобрення, мікродобрив та регуляторів росту для формування зимостійкості та урожайності озимих зернових культур. Визначено економічну та енергетичну ефективність і доцільність вирощування озимих зернових культур за різними моделями технології;

Удосконалено для умов регіону моделі технології вирощування нових сортів і гібридів озимих зернових культур шляхом їх оптимізації, що дозволяє отримувати стабільно високу врожайність якісного зерна зі значним економічним, енергетичним та екологічним ефектом.

 

.Кількість публікацій: 137, у т. ч. 1 довідник, 116 наукових статей, 15 методичних рекомендацій, 5 патентів.