Ви є тут

Еколого-економічна оцінка зовнішньої торгівлі продукцією лісових підприємств


Номер роботи - M 0

М26

Автор: Максимець О.В.

 

Представлена Національним лісотехнічним університетом України.

 

Эколого-экономическая оценка внешней торговли продукцией лесных предприятий

Автор: Максимец Е. В.

 

Ecological and economic evaluation of the foreign trade of forest enterprises’ products

Author: Maksymets Е.

 

Кількість публікацій:35 наукових робіт (3 посібники, 18 статей, 14 конспектів лекцій та методичних вказівок).

 

У роботі представлено теоретичні та практичні проблеми удосконалення зовнішньої торгівлі продукцією лісових підприємств з урахуванням екологічних факторів. Подаються принципи, на яких повинна ґрунтуватись збалансована торгівля.

Автором проаналізовано світові та європейські тенденції у виробництві, споживанні та торгівлі деревинною лісопродукцією, а також стан зовнішньої торгівлі продукцією лісових підприємств України. Вивчено фактори формування попиту на продукцію з деревини та роль сертифікації лісів у торговельних процесах.

Запропоновано методичні підходи до еколого-економічної оцінки та визначення еколого-економічної ефективності зовнішньої торгівлі продукцією лісових підприємств. На основі вивчення впливу різних факторів на зовнішньоторговельну діяльність лісових підприємств пропонується модель розвитку експорту продукції лісових підприємств.