Ви є тут

Еліта слобідської України


Номер роботи - M 23 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ "Элита слободской украины"Автор:ПотапенкоС. П. А series of the work "The elite of the sloboda ukraine"Authors: PotapenkoS. P


 

Автор: Потапенко С. П., к.і.

 

Представлений Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України

 

Автором всебічно досліджено становище козацької старшини Слобідської України в період ліквідації полково-сотенного устрою краю (1750–1760 роки).

 Виявлено і впершеу вітчизняній історіографії здійснено комплексний джерелознавчий аналіз найважливіших обліково-статистичних джерел з історії козацької старшини Слобідської України періоду ліквідації полково-сотенного устрою краю – «Щорічних списків» (1757–1764 рр.), «Іменних списків» (І, ІІ) (1765 р.), «Відомостей про старшинських дітей» (1765–1766 рр.) і «Відомостей про старшин та їхніх дітей» (1766–1767 рр.).

На основі даних списків та відомостей з’ясовано структуру, чисельність, персональний і соціальний склад старшинської верхівки Слобідської України в період ліквідації полково-сотенного устрою краю, досліджено біографії багатьох старшин та родинні зв’язки в старшинському середовищі.

Укладено найповніший на сьогодні перелік представників слобідського старшинського середовища щойно по ліквідації козацьких полків (1373 особи).

 

Кількість публікацій: 9  наукових  публікацій,в т.ч. 1  монографія,  6 статей, 5 тез доповідей.