Ви є тут

Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику


Номер роботи - M 50 ПОДАНА

Автори:


 Болбот И. М. Bolbot I. M. 


 

Автор: Болбот І. М., к.т.н.

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України

Мета  роботи полягає у зменшенні енергетичних витрат і підвищенні продуктивності птиці при виробництві яєць шляхом використання законів тепло-масообміну, що протікають у пташнику, та дослідження впливу температурного режиму на біологічний об’єкт з урахуванням кон’юнктури ринку щодо вартості енергетичних ресурсів, кормів та продукції птахівництва.

Розроблено  математичну модель процесу виробництва продукції птахівництва та методу локалізації датчиків температури повітря у пташнику.

 Досягнуті результати забезпечують розв’язання актуального наукового завдання і є суттєвим внеском у розвиток ефективного споживання енергетичних ресурсів птахівничого комплексу.

Науково-практична значимість полягає у розробці енергоощадної системи управління виробництвом у промисловому пташнику для отримання яєць та спосіб локалізації датчиків температури в тваринницьких і птахівничих приміщеннях.

 

Кількість публікацій:    7 наукових  публікацій, 1 патент.