Ви є тут

Енергозбереження в будівництві: від наукових розробок до енергозберігаючих конструкцій і технологій


Номер роботи - P 2 ПОДАНА

Автори:


 Энергосбережение в строительстве от научных разработок к енергосберегающим  конструкциям и технлогиямАвторы: Шахнова В.М., Фиалко Н.М.,Черных Л.Ф., Черненко В.К., Дорошенко В.А., Сухоросов И.М.,Клюс Л.Г., Савенко В.И., Ткачук Б.И., Ступник А.И. Energy-saving in civil engineering-from scientific  exploitation to   energy-saving  constractions and technologiesAuthors: Shahnova  V., Fialko N., Chernyh L.,Chernenko  V.,Doroshenko V., Suhorosov I., Klus L., Savenko  V., Tkachuk B., Stupnik  O.


 

Автори:

Шахнова В.М., Фіалко Н.М., Черних Л.Ф., Черненко В.К., Дорошенко В.О., Сухоросов І.М,

Клюс Л.Г., Савенко В.І., Ткачук Б.І., Ступник О.І.

 

Представлена Академією будівництва України.

 

Досліджено закономірності поширення теплової енергії в зовнішніх огороджуючих конструкціях та спорудах в цілому, розроблено інженерно-фізичні методи розрахунків та конструювання енергозберігаючих конструкцій і технологій та впроваджено їх в практику будівництва з метою економії витрат енергоресурсів.

Створено державні норми в галузі будівельної теплофізики з метою заощадження енергетичних ресурсів.

Розроблено та впроваджено технологію виготовлення тришарових зовнішніх стінових панелей на гнучких зв’язках і технологію будівельно-монтажних робіт з використанням ефективних конструкцій і систем для енергозберігаючих житлових будинків, визначено найефективнішу конструкцію зовнішньої стіни з використанням системи навісних вентильованих фасадів

Впроваджено нові прогресивні технології, нормативно-технічна та проектна документація, проекти виконання робіт і технологічні карти. Створено спеціальну сертифіковану за міжнародним стандартом систему управління якістю. Отримано міжнародний сертифікат „Визнання досконалості в Європі”, міжнародну нагороду за успіхом в будівництві „Платинова зірка”,  диплом фіналіста 4-го міжнародного турніру по якості (2008 р.).

Дослідження та розробки впроваджено в будівництві 127 будинків загальною площею близько 3  млн. кв. м. Умовний економічний  ефект для власників квартир складає 301 млн. грн. Будівництво даного типу будинків (енергоекономічних,  захищених  від  холоду, сонячної радіації та спеки) включено в державні програми соціального розвитку України.

 

Результати роботи відображено у понад 270  наукових працях. підтверджено звітами, протоколами випробувань, авторськими свідоцтвами, патентами, актами виконаних робіт.