Ви є тут

Фактор людини як пріоритетна складова забезпечення високопродуктивного та безпечного підземного видобутку


Номер роботи - M 47

Автори:

Фактор человека, как приоритетная составляющая обеспечения высокопродуктивной и безопасной подземной добычи

Шевченко В.Г., Дякун Р.А.

The factor man as priority constituent of providing highly productive and safe underground booty

Shevchenko V, Dyakun R

Автори: Шевченко В.Г., Дякун Р.А.

Представлена Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С.Полякова НАН України.

Кількість публікацій: 27 наукових публікацій, в т.ч. 19 статей, 8 тез доповідей

Авторами розроблено математичні моделі функціонування підсистем видобутку вугілля з урахуванням людського фактору, встановлено закономірності функціонування підсистеми вуглевидобутку в умовах високонавантаженої лави, з комплексним урахуванням параметрів гірників, гірничотехнічних, технологічних, технічних, гірничо-геологічних та організаційних параметрів.

Розроблений і обґрунтований єдиний критеріальний апарат оцінок ефективного функціонування високонавантажених лав як складних технологічних систем з урахуванням людського фактору. Визначено основні закономірності ініціювання динамічного руйнування при дії розвантаженням на вугільні зразки в гранично напруженому стані; визначено фізичний механізм і основну причину руйнування при дії розвантаженням в гранично напруженому стані. На цій основі розроблено технічні вимоги до забезпечення безпечного ведення очисних робіт по фактору динамічного руйнування вугілля. Розроблено методики комплексної оцінки надійності та безпеки праці гірників і оптимізації режимів очисної виїмки вугілля.

Впровадження методик та реалізація вироблених рекомендацій буде сприяти підвищенню престижності шахтарської праці, підвищенню іміджу вугледобувних підприємств на ринку праці.