Ви є тут

Фінансова політика сталого розвитку регіонів України


Номер роботи - M 0

М41

Автор: Вахович І.М.

 

Представлена Луцьким національним технічним університетом.

Финансовая политика устойчивого развития регионов Украины

Автор: Вахович И.М.

 

Financial policy of steady development of regions of Ukraine

Author: Vahovich I.

 

Кількість публікацій: 62 наукові роботи (5 монографій, 40 статей, 17 тез доповідей).

 

В роботі проведено теоретичне узагальнення та запропоновано вирішення наукової проблеми фінансового забезпечення сталого розвитку територій шляхом становлення регіональної політики, спрямованої на  забезпечення збалансованого розвитку регіонів на основі мобілізації фінансових ресурсів, їх ефективного використання та оптимального розподілу за сферами сталого розвитку.

За результатами досліджень виділено основні підходи та сформувано логічні схеми розкриття сутності основних категорій та понять, розроблено методологічний інструментарій дослідження регіональної політики фінансового забезпечення сталого розвитку, визначено рівень сталого розвитку регіонів з врахуванням оцінки збалансованості його сфер, фінансового забезпечення сталого розвитку регіонів. Проведено діагностику фінансової безпеки сталого розвитку регіонів та розроблено модель оптимізації розподілу фінансових ресурсів регіону за сферами сталого розвитку, сформовано алгоритм фінансового забезпечення реалізації пріоритетів сталого розвитку регіону на основі критеріїв результативності.